TIN MỚI

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/2021 (26/11/2021)
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/2021 (26/11/2021)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2021 đối với người nước ngoài (25/11/2021)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2021 (25/11/2021)
Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2021 (15/11/2021)
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 05/11/2021 đến ngày 15/11/2021 (08/11/2021)
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 05/11/2021 đến ngày 15/11/2021 (08/11/2021)
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2021 - Khóa 43 (13/10/2021)
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 43 (12/10/2021)
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả thi THPT năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 05/10/2021 đến ngày 15/10/2021 (06/10/2021)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/2021 25/11/2021 06/12/2021 Đăng ký
2. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 05/11/2021 đến ngày 15/11/2021 05/11/2021 16/11/2021 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021 01/10/2021 15/10/2021 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 01/9/2021 đến ngày 17/9/2021 01/09/2021 18/09/2021 Tìm lại
5. Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/2021 23/08/2021 18/09/2021 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 18/8/2021 đến 05/9/2021 18/08/2021 06/09/2021 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 25/8/2021đến 05/9/2021 25/08/2021 06/09/2021 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 24/8/2021 đến ngày 29/8/2021 24/08/2021 30/08/2021 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KẾ HOẠCH THI, TUYỂN SINH

Sau đại học

Đợt 1: ngày 25,26/9/2021; ngày 02,03/10/2021

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

Đợt 1: ngày 18/4/2021

Đợt 2: ngày 24/10/2021

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 38; Đã truy cập: 28,874,857