Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Để giải đáp một số thắc mắc liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, hãy xem tại đây

Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Để thực hiện các bước đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và điểm thi Đánh giá năng lực năm 2023, hãy xem hướng dẫn tại đây

Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc năm 2023, theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đợt xét tuyển sớm

Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc năm 2023, theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ), đợt xét tuyển sớm

Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2023 

Thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 tại các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) đối với người nước ngoài

Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2023, trình độ đại học, hệ chính quy

Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 20/10 đến ngày 25/10/2022 

Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 15/10/2022 

Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 202

Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông (THPT) năm 2022

Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Bách khoa, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 03/10 đến ngày 10/10/2022

Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 30/9 đến ngày 09/10/2022

Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21/9 đến ngày 05/10/2022

Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2022 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum)

Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Trường Đại học Bách khoa, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2022

Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Khoa Y - Dược, đợt bổ sung, theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông (THPT) năm 2022

Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, đợt bổ sung, theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông (THPT) năm 2022

Tìm thấy: 541 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...