[121] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 31/8/2020 (Sep 6 2020 12:00AM)
[122] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 24/8 đến 30/8/2020 (Sep 5 2020 12:00AM)
[123] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Sep 4 2020 12:00AM)
[124] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Bách khoa, đợt bổ sung từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020 (Aug 24 2020 12:00AM)
[125] Kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Aug 24 2020 12:00AM)
[126] Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020 (Aug 24 2020 12:00AM)
[127] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 31/8/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[128] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 10/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[129] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 06/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[130] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[131] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[132] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[133] Tra cứu kết quả xét tuyển theo hình thức học bạ đợt 1 năm 2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[134] Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020 (Aug 20 2020 12:00AM)
[135] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2020 (Aug 20 2020 12:00AM)
[136] Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tạo nhiều cơ hội cho sinh viên hội nhập quốc tế (Aug 17 2020 12:00AM)
[137] Thay đổi ngày thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức (Aug 13 2020 12:00AM)
[138] Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Hướng đến mục tiêu tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm (Aug 13 2020 12:00AM)
[139] Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2020 (Aug 6 2020 12:00AM)
[140] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 (bổ sung) vào các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm (Aug 6 2020 12:00AM)
Tìm thấy: 498 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...