[141] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2020 (Aug 20 2020 12:00AM)
[142] Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tạo nhiều cơ hội cho sinh viên hội nhập quốc tế (Aug 17 2020 12:00AM)
[143] Thay đổi ngày thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức (Aug 13 2020 12:00AM)
[144] Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Hướng đến mục tiêu tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm (Aug 13 2020 12:00AM)
[145] Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2020 (Aug 6 2020 12:00AM)
[146] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 (bổ sung) vào các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm (Aug 6 2020 12:00AM)
[147] Đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến (Jul 29 2020 12:00AM)
[148] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 tại các địa phương (Jul 21 2020 12:00AM)
[149] Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng (Jul 3 2020 12:00AM)
[150] Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020 (Jun 30 2020 12:00AM)
[151] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 (Jun 19 2020 12:00AM)
[152] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 (Jun 17 2020 12:00AM)
[153] Thông tin hỗ trợ tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở thành viên (Jun 14 2020 12:00AM)
[154] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng, hệ chính quy năm 2020 (Jun 11 2020 12:00AM)
[155] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 (Jun 10 2020 12:00AM)
[156] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2020 (May 30 2020 12:00AM)
[157] Đề án tuyển sinh năm 2020 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (May 31 2020 12:00AM)
[158] Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (May 29 2020 12:00AM)
[159] Đại học Đà Nẵng có 4 cơ sở đào tạo được tổ chức thi và cấp chứng chỉ (May 25 2020 12:00AM)
[160] Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (cập nhật) (May 21 2020 12:00AM)
Tìm thấy: 504 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...