[41] Kỹ thuật ô tô – ngành phù hợp với xu thế phát triển ô tô hiện đại (Jul 28 2021 12:00AM)
[42] Thông báo phúc khảo các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (Jul 26 2021 12:00AM)
[43] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN đợt bổ sung từ ngày 22/7/2021 đến ngày 31/7/2021 (Jul 23 2021 12:00AM)
[44] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN (dành cho các ngành có môn năng khiếu) đợt bổ sung từ ngày 22/7/2021 đến ngày 31/7/2021 (Jul 23 2021 12:00AM)
[45] Thông báo đăng ký dự thi môn năng khiếu bổ sung trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (Jul 22 2021 12:00AM)
[46] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021 (Jul 21 2021 12:00AM)
[47] Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 và xét điểm thi Đánh giá năng lực các ngành có môn thi năng khiếu 2021 (Jul 17 2021 12:00AM)
[48] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2021 (Jul 17 2021 12:00AM)
[49] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN đợt bổ sung từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (Jul 16 2021 12:00AM)
[50] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (Jul 16 2021 12:00AM)
[51] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đợt bổ sung từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (Jul 16 2021 12:00AM)
[52] Tra cứu kết quả xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực 2021 (Jul 10 2021 12:00AM)
[53] Tra cứu kết quả xét tuyển học bạ THPT đợt 1 - 2021 (Jul 8 2021 12:00AM)
[54] Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 - 2021 (Jul 8 2021 12:00AM)
[55] Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực 2021 (Jul 8 2021 12:00AM)
[56] Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Jul 5 2021 12:00AM)
[57] Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu để lấy kết quả xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 (Jun 30 2021 12:00AM)
[58] Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học năm 2021 (Jun 28 2021 12:00AM)
[59] Thông báo gia hạn thời gian đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (Jun 14 2021 12:00AM)
[60] Các câu hỏi thường gặp (May 27 2021 12:00AM)
Tìm thấy: 498 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...