[61] Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 (May 14 2021 12:00AM)
[62] Thông báo xét tuyển trình độ đại học cho người nước ngoài năm 2021 (May 12 2021 12:00AM)
[63] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 (Apr 29 2021 12:00AM)
[64] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (Apr 9 2021 12:00AM)
[65] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021 (Apr 9 2021 12:00AM)
[66] Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (Apr 1 2021 12:00AM)
[67] Đề án tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (Apr 1 2021 12:00AM)
[68] Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2021 (Mar 9 2021 12:00AM)
[69] Chương trình tư vấn trực tuyến tuyển sinh hệ chính quy 2021 (Mar 3 2021 12:00AM)
[70] Sinh viên Đại học Đà Nẵng: Không ngừng sáng tạo và “sống xanh” vì cộng đồng (Feb 17 2021 12:00AM)
[71] Thông tin về phương thức tuyển sinh riêng năm 2021 của các cơ sở đào tạo thành viên Đại học Đà Nẵng (Feb 9 2021 12:00AM)
[72] Thông tin tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng năm 2021 (Feb 9 2021 12:00AM)
[73] Đại học Đà Nẵng: Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đem lại nhiều cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên (Feb 5 2021 12:00AM)
[74] Nâng cao chất lượng theo chuẩn quốc tế là mục tiêu, nền tảng cho hội nhập và phát triển bền vững (Feb 3 2021 12:00AM)
[75] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2020 (Jan 29 2021 12:00AM)
[76] Đại học Đà Nẵng giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 (Jan 21 2021 12:00AM)
[77] 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Jan 5 2021 12:00AM)
[78] Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội (Jan 4 2021 12:00AM)
[79] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng và các địa phương (Dec 17 2020 12:00AM)
[80] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng và các địa phương (Nov 26 2020 12:00AM)
Tìm thấy: 498 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...