[81] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nov 11 2020 12:00AM)
[82] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 09/11/2020 đến ngày 25/11/2020 (Nov 10 2020 12:00AM)
[83] Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến 15/10/2020 (Nov 3 2020 12:00AM)
[84] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 31/10/2020 (Nov 3 2020 12:00AM)
[85] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 21/10/2020 (Oct 26 2020 12:00AM)
[86] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 06/10 đến 12/10/2020 (Oct 20 2020 12:00AM)
[87] Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (Oct 20 2020 12:00AM)
[88] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 (Oct 20 2020 12:00AM)
[89] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 (Oct 20 2020 12:00AM)
[90] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/2020 (Oct 19 2020 12:00AM)
[91] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2020 (Oct 15 2020 12:00AM)
[92] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến 10/10/2020 (Oct 14 2020 12:00AM)
[93] Gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020 (Oct 12 2020 12:00AM)
[94] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (Oct 12 2020 12:00AM)
[95] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2020 (Oct 7 2020 12:00AM)
[96] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến ngày 15/10/2020 (Oct 7 2020 12:00AM)
[97] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư Phạm, đợt bổ sung từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (Oct 7 2020 12:00AM)
[98] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đợt bổ sung từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020 (Oct 7 2020 12:00AM)
[99] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đợt bổ sung từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (Oct 6 2020 12:00AM)
[100] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung vào một số cơ sở đào tạo thành viên (Nov 1 2020 12:00AM)
Tìm thấy: 498 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...