[101] Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT-2020: Điểm chuẩn tăng cao, "đầu vào" chất lượng (Oct 5 2020 12:00AM)
[102] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Bách khoa, đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020 (Oct 5 2020 12:00AM)
[103] Tra cứu kết quả xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020 (Oct 5 2020 12:00AM)
[104] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Oct 5 2020 12:00AM)
[105] Điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020 (Oct 4 2020 12:00AM)
[106] Đại học Đà Nẵng: Chú trọng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là tiêu chí, thước đo hiệu quả đào tạo và khẳng định giá trị học hiệu (Oct 2 2020 12:00AM)
[107] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 (Sep 29 2020 12:00AM)
[108] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực vào Đại học Đà Nẵng (đợt xét tuyển 1 năm 2020) (Sep 25 2020 12:00AM)
[109] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (đợt xét tuyển 1 năm 2020) (Sep 25 2020 12:00AM)
[110] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến ngày 10/10/2020 (Sep 25 2020 12:00AM)
[111] Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 10/9/2020 (Sep 25 2020 12:00AM)
[112] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 10/9 đến 21/9/2020 (Sep 24 2020 12:00AM)
[113] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Sep 21 2020 12:00AM)
[114] Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020 (Sep 17 2020 12:00AM)
[115] Pearson VUE công bố uỷ quyền Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng được tổ chức khảo thí, cấp Chứng chỉ Quốc tế nhiều lĩnh vực ngay tại Đà Nẵng (Sep 13 2020 12:00AM)
[116] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 10/9 đến ngày 21/9/2020 (Sep 11 2020 12:00AM)
[117] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 06/9/2020 (Sep 10 2020 12:00AM)
[118] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 (Sep 9 2020 12:00AM)
[119] Điểm trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 (Sep 9 2020 12:00AM)
[120] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 (Sep 7 2020 12:00AM)
Tìm thấy: 498 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...