[121] Pearson VUE công bố uỷ quyền Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng được tổ chức khảo thí, cấp Chứng chỉ Quốc tế nhiều lĩnh vực ngay tại Đà Nẵng (Sep 13 2020 12:00AM)
[122] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 10/9 đến ngày 21/9/2020 (Sep 11 2020 12:00AM)
[123] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 06/9/2020 (Sep 10 2020 12:00AM)
[124] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 (Sep 9 2020 12:00AM)
[125] Điểm trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 (Sep 9 2020 12:00AM)
[126] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 (Sep 7 2020 12:00AM)
[127] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 31/8/2020 (Sep 6 2020 12:00AM)
[128] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 24/8 đến 30/8/2020 (Sep 5 2020 12:00AM)
[129] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Sep 4 2020 12:00AM)
[130] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Bách khoa, đợt bổ sung từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020 (Aug 24 2020 12:00AM)
[131] Kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Aug 24 2020 12:00AM)
[132] Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020 (Aug 24 2020 12:00AM)
[133] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 31/8/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[134] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 10/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[135] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 06/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[136] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[137] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[138] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[139] Tra cứu kết quả xét tuyển theo hình thức học bạ đợt 1 năm 2020 (Aug 21 2020 12:00AM)
[140] Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020 (Aug 20 2020 12:00AM)
Tìm thấy: 504 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...