Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024, trình độ đại học, hệ chính quy

Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum)đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtđợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN của các đợt bổ sung sau ngày 08/09/2023 

Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Để xem được kết quả xét tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt đăng ký xét tuyển bổ sung sau ngày 08/09/2023, thí sinh hãy truy cập vào đây để tra cứu 

Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào Trường Đại học Sư phạmđợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào Trường Đại học Sư phạmđợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ, đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtđợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anhđợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Trường Đại học Bách khoa, đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Tìm thấy: 480 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...