Đề án tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 1 tháng 4 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2021 như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa (kèm theo Phụ lục); bản cập nhật 21/8; bản cập nhật mới

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạmbản cập nhật mới

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; bản cập nhật mới

6. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - HànPhụ lục điều chỉnh

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; bản cập nhật mới

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh; bản cập nhật mới

9. Khoa Y dược; bản cập nhật mới