Đại học Đà Nẵng có 4 cơ sở đào tạo được tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020


Ngày 10/5, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Theo đó, có 4 đơn vị là cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Mới đây, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách cập nhật các cơ sở đào tạo được cấp quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ, trong đó có 4 cơ sở là các đơn vị của Đại học Đà Nẵng. Cụ thể, Trường Đại học Ngoại ngữ được quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với chứng chỉ công nghệ thông tin, các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ bao gồm: Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Sư phạm và Trung tâm Phát triển phần mềm. Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi Ngoại ngữ và bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói và Viết Ngoại ngữ cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho Trường Đại học Ngoại ngữ cấp, đồng thời Trường Đại học Sư phạm được phép cấp chứng chỉ Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Việc các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng được cấp chứng chỉ cho thấy được sự đảm bảo của các cơ sở trong việc tổ chức thi và cấp phát chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, các chứng chỉ được cấp phát cũng được quy định chặt chẽ bởi các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, việc công bố các cơ sở giáo dục uy tín được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo sự yên tâm, tin tưởng của xã hội, người học; công khai, minh bạch những nơi đủ thẩm quyền tư vấn, hỗ trợ, đào tạo người học có được kiến thức, trình độ theo đúng các tiêu chuẩn quy định.

Xem danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ tại đây

TIN LIÊN QUAN