Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2020

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

- Ngành Kiến trúc

- Ngành Giáo dục mầm non

- Ngành Sư phạm âm nhạc

TIN LIÊN QUAN