Thông báo xét tuyển trình độ đại học đối với người nước ngoài năm 2022

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2022 tại các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) đối với người nước ngoài như sau:

1. Ngành tuyển sinh: xem tại đây

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Điều kiện dự tuyển và học phí

- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh là người nước ngoài, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đạt điều kiện về ngôn ngữ theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam được đăng ký dự thi vào các cơ sở đào tạo của ĐHĐN.

- Học phí:

+ Lưu học sinh diện Hiệp định: Tiêu chuẩn, chế độ, kinh phí đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

+ Lưu học sinh diện ngoài Hiệp định: Theo thông báo mức thu học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở đào tạo.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký đối với người nước ngoài học tại Việt Nam (Mẫu 1);

- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp và kết quả học tập cấp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Bản sao minh chứng đạt điều kiện về ngôn ngữ theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt giấy khai sinh (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp hoặc bảng tự khai cam đoan về tình hình sức khỏe của lưu học sinh;

- Bản sao hộ chiếu có thời hạn ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

- 04 ảnh (4x6) trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Minh chứng nộp lệ phí xét tuyển;

- Đối với lưu học sinh Lào diện ngoài Hiệp định phải có Quyết định của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào đồng ý cử đi đào tạo tại Việt Nam.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ:

+ Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/7/2022.

+ Các đợt bổ sung: Theo thời hạn trong đợt tuyển sinh chính quy của cơ sở đào tạo.

         - Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Hợp tác Quốc tế, tầng 10, khu B, Đại học Đà Nẵng, Số 41, Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; ĐT: 02363 891517.

6. Phí xét tuyển

Phí xét tuyển đối với Lưu học sinh diện tự túc: 200.000đ/hồ sơ.

7. Địa chỉ liên hệ: Ban Hợp tác Quốc tế, tầng 10, khu B, Đại học Đà Nẵng, Số 41, Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363891517; Email: udicd@ac.udn.vn./.

Xem thông báo chi tiết tại đây  

TIN LIÊN QUAN