Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN của các đợt bổ sung sau ngày 08/09/2023 

Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 

Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 23/6/2023 đến ngày 03/7/2023

Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 22/6/2023 đến ngày 03/7/2023

Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 19/6/2023 đến ngày 30/6/2023

Thứ năm, ngày 6 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 20/6/2023 đến ngày 03/7/2023

Thứ tư, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 21/6/2023 đến ngày 01/7/2023

Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ s đào tạo thuộc Đại học Đà Nng 

Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 20/10 đến ngày 25/10/2022 

Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 15/10/2022 

Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Bách khoa, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 03/10 đến ngày 10/10/2022

Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 30/9 đến ngày 09/10/2022

Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21/9 đến ngày 05/10/2022

Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Trường Đại học Bách khoa, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2022

Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT, đợt nhận hồ sơ xét tuyển từ 22/7 đến 20/8/2022 trên Hệ thống tuyển sinh

Thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2022

Thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Tìm thấy: 60 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]