Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 và xét điểm thi Đánh giá năng lực các ngành có môn thi năng khiếu 2021

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 và xét điểm thi Đánh giá năng lực các ngành có môn thi năng khiếu 2021 vào Đại học Đà Nẵng như sau:

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 các ngành có môn thi năng khiếu:

STT

MÃ TRƯỜNG
Ngành

TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

Điều kiện
 học lực
lớp 12

I

DDK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

 

1

7580101

Kiến trúc

22.80

 

2

7580101CLC

Kiến trúc (Chất lượng cao)

20.65

 

II

DDS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

1

7140201

Giáo dục Mầm non

18.00

Giỏi

2

7140206

Giáo dục thể chất

18.00

Khá hoặc Giỏi

3

7140221

Sư phạm Âm nhạc

22.50

Khá hoặc Giỏi

III

DSK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

 

1

7510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

19.74

 

Ghi chú:

     

(1) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã công bố.

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực các ngành có môn thi năng khiếu:

STT

MÃ TRƯỜNG
Ngành

TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

I

DDK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

1

7580101

Kiến trúc

608

2

7580101CLC

Kiến trúc (Chất lượng cao)

608

Ghi chú:

   

(1) Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã công bố

TIN LIÊN QUAN