TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2022 18/04/2022 31/05/2022 Đăng ký
2. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2022 10/05/2022 05/06/2022 Đăng ký
3. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét học bạ THPT vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2022 10/05/2022 05/06/2022 Đăng ký
4. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vào Đại học Đà Nẵng năm 2022 10/05/2022 05/06/2022 Đăng ký
5. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2022 10/05/2022 10/06/2022 Đăng ký
6. Đăng ký dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 10/05/2022 30/06/2022 Đăng ký
7. Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2022 01/06/2022 20/06/2022 Chưa đến ngày
8. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/2021 25/11/2021 06/12/2021 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Đại học chính quy

Xét tuyển theo học bạ và điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: từ 10/5/2022 đến 05/6/2022

Sau đại học

Theo kế hoạch của các trường đại học thành viên

Vừa làm vừa học

Theo kế hoạch của các trường đại học thành viên

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 510; Đã truy cập: 29,851,890