Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (cập nhật ngày 31/3/2017)

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) của Trường ĐHSP (ngành Sư phạm âm nhạc), PH Kon Tum và Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

 Xem nội dung chi tiết Đề án tại đây.

Xem Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 tại đây