Cập nhật Đề án tuyển sinh năm 2018

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Năm 2018, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) của Trường ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

Xem nội dung Đề án của các cơ sở giáo dục đại học thành viên ở link tương ứng bên dưới:

1. Trường Đại học Bách khoa (cập nhật ngày 09/5/2018)

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ (cập nhật ngày 10/5/2018)

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cập nhật ngày 05/7/2018)

8. Khoa Y Dược

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (cập nhật ngày 10/5/2018)

10. Khoa Giáo dục thể chất (cập nhật ngày 10/5/2018)

11. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin