Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh năm 2019

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Năm 2019, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) của Trường ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

Xem nội dung Đề án của các cơ sở giáo dục đại học thành viên ở link tương ứng bên dưới:

1. Trường Đại học Bách khoa: cập nhật ngày 18/3, cập nhật ngày 14/6

2. Trường Đại học Kinh tếcập nhật ngày 18/3cập nhật ngày 09/7

3. Trường Đại học Sư phạm: cập nhật ngày 15/3, cập nhật ngày 11/4

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: cập nhật ngày 14/3, cập nhật ngày 11/4

6. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: cập nhật ngày 14/3, cập nhật ngày 11/4, cập nhật ngày 22/6

8. Khoa Y Dược: cập nhật ngày 14/3, cập nhật ngày 11/6

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

10. Khoa Giáo dục thể chất