Đề án tuyển sinh năm 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cập nhật ngày 09/9/2019)

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019

Năm 2019, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 và xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ).

Xem nội dung Đề án tại đây.