Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 41 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu(dự kiến)

I

DDK

Trường Đại học Bách khoa

620

1

8420201

Công nghệ sinh học

20

2

8480101

Khoa học máy tính

30

3

8520103

Kỹ thuật cơ khí

20

4

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

40

5

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

20

6

8520115

Kỹ thuật nhiệt

20

7

8520201

Kỹ thuật điện

80

8

8520203

Kỹ thuật điện tử

30

9

8520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

60

10

8520301

Kỹ thuật hóa học

30

11

8520320

Kỹ thuật môi trường

20

12

8540101

Công nghệ thực phẩm

20

13

8580101

Kiến trúc

20

14

8580201

Kỹ thuật xây dựng

60

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

30

16

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60

17

8580302

Quản lý xây dựng

60

II

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

175

18

8229001

Triết học

15

19

8310107

Thống kê kinh tế

20

20

8340101

Quản trị kinh doanh

40

21

8340201

Tài chính – Ngân hàng

15

22

8340410

Quản lý kinh tế

45

23

8340301

Kế toán

20

24

8310105

Kinh tế phát triển

20

III

DDS

Trường Đại học Sư phạm

157

25

8440114

Hóa hữu cơ

33

26

8440119

Hóa lí thuyết và hóa lí

27

8420114

Sinh học thực nghiệm

28

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

32

29

8140114

Quản lý giáo dục

30

8140101

Giáo dục học

31

8460104

Đại số và lí thuyết số

30

32

8460102

Toán giải tích

33

8480104

Hệ thống thống tin

34

8220121

Văn học Việt Nam

62

35

8229020

Ngôn ngữ học

36

8310630

Việt Nam học

37

8229013

Lịch sử Việt Nam

38

8310401

Tâm lý học

39

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu(dự kiến)

IV

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

60

40

8220201

Ngôn ngữ Anh

15

41

8220203

Ngôn ngữ Pháp

10

42

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

15

43

8140111

Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Anh

20

 

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày 25/4/2020 và 26/4/2020

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/3/2020

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây    

Danh mục môn thi: xem tại đây

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây.