Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911, đợt 1 năm 2016 với tổng chỉ tiêu 20 cho 9 chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2016.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 09/5/2016.

       Xem thông tin chi tiết tại đây.