Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa K33

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016

 Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 33 với tổng chỉ tiêu 40 cho 19 chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2016.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 09/5/20116.

        Xem thông tin chi tiết tại đây.