Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911, đợt 2 năm 2016 với tổng chỉ tiêu 20 cho 9 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2016.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 26/11/20116.

Xem thông tin chi tiết tại đây