Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 37 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) như sau :

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

350

1

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

20

2

8520103

Kỹ thuật cơ khí

20

3

8520201

Kỹ thuật điện

30

4

8520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

30

5

8520203

Kỹ thuật điện tử

20

6

8520115

Kỹ thuật nhiệt

20

7

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

20

8

8580201

Kỹ thuật xây dựng

20

9

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

20

10

8540101

Công nghệ Thực phẩm

20

11

8520301

Kỹ thuật hoá học

20

12

8520320

Kỹ thuật môi trường

20

13

8480101

Khoa học máy tính

30

14

8420201

Công nghệ sinh học

20

15

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

20

16

8580101

Kiến trúc

20

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

240

17

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

74

18

8140101

Giáo dục học

19

8140114

Quản lý giáo dục

20

8440114

Hoá hữu cơ

40

21

8440119

Hoá lý thuyết và hoá lý 

22

8420120

Sinh thái học

23

8420114

Sinh học thực nghiệm

24

8460102

Toán giải tích

51

25

8460113

Phương pháp toán sơ cấp

26

8480104

Hệ thống thông tin

27

8220121

Văn học Việt Nam

75

28

8229020

Ngôn ngữ học

29

8310630

Việt Nam học

30

8229013

Lịch sử Việt Nam

31

8310401

Tâm lý học

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

65

32

8220201

Ngôn ngữ Anh

60

33

8220203

Ngôn ngữ Pháp

05

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

220

34

8229001

Triết học

20

35

8310105

Kinh tế phát triển

40

36

8340101

Quản trị kinh doanh

40

37

8340201

Tài chính – Ngân hàng

40

38

8340301

Kế toán

40

39

8340410

Quản lý kinh tế

40

Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/4/2018.

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 05 và 06/05/2018.

 - Nhập học: Dự kiến tháng 06/2018.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây. 

Danh mục môn thi: xem tại đây.

Đề cương ôn thi: xem tại đây

TIN LIÊN QUAN