Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 39

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 39, thi ngày 20, 21 tháng 07 năm 2019 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây.

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây.

- Danh sách trúng tuyển: xem ti đây.

TIN LIÊN QUAN