Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 34

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 34 với tổng chỉ tiêu 171 cho 20 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2016.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 26/11/20116.

Xem thông tin chi tiết tại đây

TIN LIÊN QUAN