ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC – ĐỢT 2/2021, ngày thi: 03/10/2021

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Đối tượng dự thi là các học viên cao học của Đại học Đà Nẵng các khóa: Khóa 37; Khóa 38; Khóa 39; Khóa 40;
2. TÌM THÔNG TIN HỌC VIÊN (Đã có)

Họ và tên học viên:     
  Hãy nhập Họ và tên học viên thí sinh cần tìm (Nếu tìm không thấy có thể tìm họ lót liên quan đến tên của mình), có thể nhập tên không dấu.
Mọi thắc mắc Học viên điện thoại về số: 0236 3832 552
Các học viên không có tên trong danh sách liên hệ với Ban Đào tao qua địa chỉ email bandaotao@ac.udn.vn để được hướng dẫn đăng ký dự thi
  Thông báo: Đã hết hạn đăng ký!20220120