Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN đợt bổ sung từ ngày 22/7/2021 đến ngày 31/7/2021

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN, theo hình thức xét học bạ THPT như sau:

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển: xem tại đây

2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

3.1. Nguyên tắc đăng ký

- Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng.

- Ngành và tổ hợp môn đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong danh mục xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm.

- Thí sinh không được điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10, quy về thang điểm 30, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này.

- Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển.

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và ĐHĐN xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác.

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng.

- Thí sinh nộp lệ phí qua cổng thanh toán VNPay trong quá trình đăng ký trực tuyến.

5. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển

- Thời gian đăng ký: từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021.

- Địa chỉ đăng ký: tại đây

 

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ https://ts.udn.vn; trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại địa chỉ: https://tuyensinh.ute.udn.vn; liên hệ với Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật qua số điện thoại: (0236) 3530103 hoặc với Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng qua số điện thoại: (0236) 3835345 (bấm số 1)./.

TIN LIÊN QUAN