Thông báo phúc khảo các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

- Thời gian tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/8/2021. 

- Gửi đơn phúc khảo qua địa chỉ mail: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn 

TIN LIÊN QUAN