Tra cứu kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2022

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2022

Để xem được kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2022, thí sinh hãy truy cập vào địa chỉ bên dưới để tra cứu:

Link tra cứu 

TIN LIÊN QUAN