Kế hoạch nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2022

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Đại học Đà Nẵng thông báo về kế hoạch nhập học của các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) dành cho các thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:

STT

CSĐT/Thông tin

Thời gian nhập học

Địa chỉ website

1

Đại học Bách khoa

Từ 7 giờ 30 ngày 18/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 01/10/2022 gồm 3 đợt
(Đợt 1: Các ngày 18-20/9/2022;
 Đợt 2: Các ngày 23-24/9/2022;
 Đợt 3: Các ngày 29/9-01/10/2022)

www.dut.udn.vn/tuyensinh2022

2

Đại học Kinh tế

Từ 07 giờ 30 ngày 19/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 30/9/2022

http://due.udn.vn

3

Đại học Sư phạm

Từ 08 giờ 00 ngày 22/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 03/10/2022

http://ctsv.ued.udn.vn/

4

Đại học Ngoại ngữ

Từ 08 giờ 00 ngày 03/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 05/10/2022

http://tuyensinh.ufl.udn.vn

5

Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Từ 07 giờ 30 ngày 22/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 02/10/2022

http://tuyensinh.ute.udn.vn

6

Đại học CNTT&TT Việt-Hàn

+ Đợt 1: Từ 07 giờ 00 ngày 26/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 27/9/2022
+ Đợt 2: Từ 07 giờ 00 ngày 29/9/2022 đến 17 giờ 30 ngày 30/9/2022

http://vku.udn.vn/nhaphoc2022/

7

Phân hiệu Kon Tum

Từ ngày 18/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 30/9/2022

www.ts.kontum.udn.vn

8

Viện NC&ĐT Việt Anh

Từ 08 giờ 00 ngày 19/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 01/10/2022

https://tuyensinhvnuk.edu.vn/nhap-hoc/

9

Khoa Y - Dược

Từ 8 giờ 00 ngày 03/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 04/10/2022

http://smp.udn.vn

TIN LIÊN QUAN